TPSC Blog
kenniscentrum  /  blogs  /  NL TPSC Blog

Hoe schrijf je een programma van eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem?

Posted by Jens Hooiveld on 10 september 2019

Organisaties die op het punt staan het papieren proces of het huidige digitale systeem te vervangen kampen met veel vragen, zoals: Welke software is er? Wat maakt een goed pakket, waar moet je op letten? Hoe kun je een goede selectie maken? Maar ook: Wat kun je vandaag de dag verwachten? Technologische ontwikkelingen volgen elkaar ten slotte snel op. Al deze vragen worden kunnen uiteen gezet worden in een programma van eisen. Maar hoe schrijf je een goed programma van eisen? Waar moet je beginnen?

Bij het tot stand komen van een goed programma van eisen geldt; een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom beschrijft deze blog waar je rekening mee moet houden bij het schrijven van een programma van eisen. 

Read More

Topics: RFI, PVE, organisatie, kwaliteitsmanagementsysteem

Hoe maak je van patiënten-/cliëntenparticipatie een succes?

Posted by Bianca Beentjes on 14 mei 2019

Er komt steeds meer besef dat actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk kan verbeteren zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Dit noemen we patiënten/cliënten participatie.

In de voorgaande blogs hebben we uitgebreid gesproken over hoe je de juiste tool en participanten selecteert. Deze blog gaat dieper in op hoe je van patiënten/cliënten participatie een succes maakt.

Read More

Hoe zorg je dat de implementatie van een kwaliteitsmanagement systeem een succes wordt?

Posted by Bianca Beentjes on 30 april 2019

De implementatie van een digitaal kwaliteitsmanagement systeem brengt een nieuwe werkwijze met zich mee. Dit kan acceptatie door de werknemers bemoeilijken. Lees de blog en leer welke stappen/zaken bijdragen aan het succes van de implementatie.

Read More

Hoe kies je de juiste tool voor patiënten/cliënten participatie?

Posted by Bianca Beentjes on 16 april 2019

Er komt steeds meer besef dat actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk kan verbeteren zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Dit noemen we patiënten/cliënten participatie. 

In de vorige blog hebben we uitgebreid gesproken over hoe je de juiste participanten selecteert. In deze blog gaan we dieper in op hoe je de juiste tool selecteert voor de patiënten/cliëntenparticipatie. 

Read More

Welke professionals zijn betrokken bij de aanschaf van een kwaliteitsmanagement systeem?

Posted by Bianca Beentjes on 2 april 2019

Welke professionals zijn betrokken bij de aanschaf van een kwaliteitsmanagement systeem? Om hier een antwoord op te kunnen geven staan we eerst even stil bij het nut en de noodzaak van een kwaliteitssmanagement systeem. Het draagt in eerste instantie bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorginstelling. Daarnaast vergroot het de productiviteit doordat processen worden geautomatiseerd. Taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld rondom het melden van incidenten) worden duidelijk doordat dit wordt vastgelegd in het kwaliteitsmanagement systeem.

Read More

Hoe selecteer je de juiste participanten voor patiënten/cliënten participatie?

Posted by Bianca Beentjes on 21 maart 2019

Er komt steeds meer besef dat actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk kan verbeteren zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Dit noemen we patiënten/cliënten participatie. Een belangrijke pijler in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) vanwege de invloed op veiligheidsstrategie, beleid en de uitvoering daarvan.

Het selecteren van geschikte patiënten/cliënten voor de participatie is geen eenvoudige opgave, maar essentieel om patiënten/cliënten participatie te laten slagen. Deze blog beschrijft hoe je tot de juiste participanten kunt komen. 

Read More

Wat kan/wil de organisatie bereiken met een digitaal kwaliteitsmanagement systeem?

Posted by Bianca Beentjes on 7 maart 2019

Een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van een zorginstelling. Door het automatiseren van processen neemt tegelijkertijd de effectiviteit/productiviteit toe. Taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld rondom het melden en het voorkomen van incidenten) worden duidelijk doordat deze worden vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem

Met het verbeteren van de effectiviteit en de veiligheid wordt ook meteen de dienstverlening van de zorginstelling verbeterd. Rapportages over gemelde incidenten en klachten maken inzichtelijk op welke onderdelen de dienstverlening kan worden verbeterd.

Voordat een digitaal systeem wordt aangeschaft is het verstandig om na te gaan waar de behoefte vandaan komt en wat men wilt bereiken met de software. Een adequate nulmeting geeft aan waar de organisatie nu staat en wat nodig is om de huidige situatie te verbeteren.

 Deze blog beschrijft een aantal pijlers waaraan kan worden afgemeten in welke mate kwaliteit en veiligheid al op de agenda staat.

Read More

Participatie: Hoe geef je patiënten/cliënten een stem?

Posted by Bianca Beentjes on 7 februari 2019

Patiënten/cliënten moeten volledig kunnen vertrouwen op veilige en goede kwaliteit van zorg. Daarom stellen zorgprofessionals dagelijks alles in het werk om te voorkomen dat er onnodig schade wordt geleden of dat patiënten/cliënten onnodig risico lopen.  Toch gaat er weleens iets mis. Onbewust of onbedoeld…

Bij onveilige zorg denken we in de dagelijkse praktijk al gauw aan incidenten of risicovolle situaties. Maar voor patiënten/cliënten doen zich veel meer situaties voor die onveilig kunnen zijn. Gebrekkige communicatie, onheuse bejegening of een slechte sfeer; allemaal factoren die een onveilig gevoel kunnen oproepen.

Actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk verbeteren, zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Maar hoe geef je patiënten en cliënten een stem?

Read More

Wat is het doel van een kwaliteitsmanagement systeem?

Posted by Bianca Beentjes on 10 januari 2019

Een kwaliteitsmanagement systeem kan deel uit maken van het algehele managementsysteem van een zorginstelling. Het heeft als hoogste doel de patiëntveiligheid - en daarmee de kwaliteit en de veiligheid - van de zorg te verbeteren. Veel organisaties kiezen er voor om de indicatoren van veilige zorg digitaal te verwerken, zodat deze gemonitord kunnen worden.

Voordat organisaties overgaan tot aanschaf van een digitaal kwaliteitsmanagement systeem dienen organisaties zich vooraf af te vragen welk doel de organisatie wil behalen met een digitaal veiligheidsmanagement systeem. Deze blog beschrijft een aantal mogelijke doelen. 

Read More

Rol van patiënten/cliënten en naasten in verbeteren van zorg

Posted by Bianca Beentjes on 20 november 2018

Actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk verbeteren, zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Deze blog beschrijft hoe je dit als zorginstelling faciliteert.

Read More

TPSC Blog

Blijf op de hoogte van het laastste nieuws op het gebied van kwaliteit en veligheid in de gezondheidszorg.

Meld je aan voor de TPSC e-mail update en ontvang iedere maand een e-mail met hierin de laatste TPSC blog posts. 

Meld je aan voor de TPSC e-mail update

TPSC's meest recente blog posts: