TPSC Blog

Samenwerking en benchmarking op de Nederlandse Antillen

Posted by Bianca Beentjes on 12 december 2017

Deze zomer is The Patient Safety Company naar de Nederlanse Antillen gevlogen om de Healthcare Conference HCCA op Aruba bij te wonen. Tijdens de conferentie werd één ding al snel duidelijk: Zorgorganisatie op de eilanden van Caribisch Nederland hebben te kampen met een aantal serieuze uitdagingen. In de eerste blog worden de uitdagingen van de zorgorganisaties op Caribisch Nederland uitgebreid besproken.

Eén van deze uitdagingen is het gebrek aan data op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In de tweede blog hebben we laten zien hoe twee ziekenhuizen van Aruba en Bonaire dit hebben opgelost door het automatiseren van processen.

Deze blog laat zien hoe het ziekenhuis van Bonaire, Fundashon Mariadal, dient als een voorbeeld voor veel zorgorganisaties op de Nederlandse Antillen. Doordat het ziekenhuis deze rol heeft aangenomen is iets unieks ontslaan: De zorgorganisaties in Caribisch Nederland hebben zich verenigd in één ‘Dutch Caribbean Health information System’.

Read More

Geautomatiseerde zorgprocessen op Caribisch Nederland

Posted by Bianca Beentjes on 2 november 2017

Afgelopen zomer is The Patient Safety Company naar de Nederlanse Antillen gevlogen om de Healthcare Conference HCCA op Aruba te kunnen bijwonen. Tijdens de conferentie werd één ding al snel duidelijk: Zorgorganisatie op de eilanden van Caribisch Nederland hebben te kampen met een aantal serieuze uitdagingen. In onze vorige blog kun je meer lezen over deze uitdagingen. 

Eén van deze uitdagingen is het gebrek aan data op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zorgorganisaties beschikken niet over een degelijk Kwaliteitsmanagement Systeem. Door gebrek aan data kan men geen trendanalyses uitvoeren en heeft men geen goed beeld van de huidige situatie en wat nodig is om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Deze blog beschrijft hoe de gezondheidszorg – met de hulp van TPSC – deze uitdaging aanvliegt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Read More

Niet alles is wat het lijkt in het Nederlandse paradijs

Posted by Bianca Beentjes on 12 oktober 2017

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg continu te kunnen verbeteren, is de gezondheidszorg voortdurend in beweging. Nieuwe concepten worden aan het licht gebracht en onderzocht.

Afgelopen zomer was The Patient Safety Company aanwezig op de Healthcare Conference in Aruba (HCCA) om een beter beeld te krijgen van de gezondheidszorg op de Nederlandse Antillen. Gedurende de conferentie werd één ding ernstig duidelijk: Niet alles is rozengeur en maneschijn in Caribisch Nederland.

In deze blog lees je over de uitdagingen waar zorginstellingen in Caribisch Nederland op dit moment mee te maken hebben.

Read More

Topics: Quality issues

Maak de zorg veiliger door middel van transmuraal melden

Posted by Bianca Beentjes on 11 juli 2017

Als het gaat om het verbeteren van de patiëntveiligheid, wordt binnen zorgorganisaties alleen gekeken naar de eigen afdeling of organisatie. Er wordt wel gekeken naar de veiligheid in de ketenzorg, maar deze rijkt (nog) niet buiten de grenzen van de eigen instelling. Voornamelijk oudere patiënten hebben te maken met ketenzorg waarbij meerdere organisaties (ketenpartijen) betrokken zijn. Dit wordt transmurale ketenzorg genoemd.

Deze blog beschrijft de werking van transmuraal incidenten melden en hoe dit de zorg verbetert. 

Read More

Topics: Incident Management

Wat kunnen we leren van digitaal incidenten melden?

Posted by Bianca Beentjes on 29 juni 2017

 

Om van incidenten te kunnen leren is het van belang dat alle incidenten en bijna-incidenten worden gemeld. Helaas wordt dit nog vaak als een administratieve handeling gezien dat als lastig en overbodig wordt ervaren. Deze blog beschrijft de voordelen van digitaal incidenten melden en laat zien dat een incident management systeem niet alleen is weggelegd voor de grotere zorginstellingen. 

Read More

Topics: Incident Management

Waarom we niet leren van incidenten

Posted by Bianca Beentjes on 8 juni 2017

Door prospectief risico’s in te schatten proberen we incidenten of calamiteiten te voorkomen. Wanneer het toch (bijna) misgaat, is het belangrijk om achteraf te bepalen waardoor een (bijna-) incident is ontstaan. Hiervoor zijn verschillende analysemethoden te gebruiken, zoals de PRISMA en SIRE methode. Van een dergelijke incidentanalyse kan iedereen leren, zodat het incident in de toekomst kan worden voorkomen. Maar juist daar gaat het vaak mis…

Deze blog beschrijft de drie punten waarop het leren van incidenten mis kan gaan. Vervolgens wordt beschreven hoe je deze punten herkent en hoe je erop in kunt spelen. 

Read More

Topics: Incident Management

Elke fout is een kans de gezondheidszorg te verbeteren

Posted by Bianca Beentjes on 11 april 2017

Om de zorg te verbeteren is een systematische analyse en classificatie van incidenten belangrijk. Hiervoor bestaan verschillende methoden die zijn te onderscheiden in twee benaderingen; de system approach en de person approach. Uit onderzoek blijkt dat de PRISMA methode vanuit de system approach een toegevoegde waarde heeft bij het analyseren van incidenten.

Deze blog beschrijft de kenmerken en voordelen van de PRISMA methode. 

Read More

Topics: Incident Management

Openheid over calamiteiten onderwerp van gesprek in de zorg

Posted by Bianca Beentjes on 28 maart 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil meer informatie bekend maken over calamiteiten in de zorg. De IGZ voert op dit moment gesprekken met verschillende partijen - bestuurders, toezichthouders, zorgaanbieders, (cliënten)raden - om te bepalen welke informatie zij openbaar kunnen maken. De IGZ gaat er hierbij van uit dat zorgaanbieders goede en veilige zorg willen leveren.

Deze blog omschrijft wat nodig is om te kunnen leren van incidenten en calamiteiten en hoe het openbaar maken van calamiteiten kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg. 

Read More

Topics: Incident Management

Always Events: De patiënt centraal

Posted by Bianca Beentjes on 22 november 2016

Always Events, ontwikkeld in de Verenigde Staten door het Picker Institute en momenteel geleid door het Institute for Healthcare Improvement (IHI), worden gedefinieerd door die aspecten van zorg die altijd zouden moeten worden ingevuld wanneer patiënten, hun familieleden en partners in contact komen met zorgprofessionals en de zorginstelling.

Het zijn de aspecten van de patiëntenzorg die dermate belangrijk worden geacht door de patiënt en hun familie dat zorgverleners juist die zaken latijd goed aanpakken.  

In deze blog wordt beschreven wat Always Events inhoudt, hoe je het herkent, creëert en hoe het zich verhoudt tot een Just Culture.

Read More

Topics: patientveiligheid

De essentie van communicatie in patiëntveiligheid

Posted by Bianca Beentjes on 18 oktober 2016

Uit een onderzoek van de Joint Commission International (JCI), een Amerikaanse gezondheidsorganisatie die ziekenhuizen van kwaliteits- en veiligheidskeurmerken voorziet, is 67 procent van medische fouten het gevolg van miscommunicatie.

Hoe kunnen we de kans op miscommunicatie verkleinen? Hoe draagt communicatie bij aan het lerendvermogen van de organisatie? En aan het opbouwen van een Just Culture?

Read More

Topics: Communicatie, Cultuur, patientveiligheid

TPSC Blog

Blijf op de hoogte van het laastste nieuws op het gebied van kwaliteit en veligheid in de gezondheidszorg.

Meld je aan voor de TPSC e-mail update en ontvang iedere maand een e-mail met hierin de laatste TPSC blog posts. 

Meld je aan voor de TPSC e-mail update

TPSC's meest recente blog posts: