TPSC Blog
kenniscentrum  /  blogs  /  NL TPSC Blog

Participatie: Hoe geef je patiënten/cliënten een stem?

Posted by Bianca Beentjes on 7 februari 2019

Patiënten/cliënten moeten volledig kunnen vertrouwen op veilige en goede kwaliteit van zorg. Daarom stellen zorgprofessionals dagelijks alles in het werk om te voorkomen dat er onnodig schade wordt geleden of dat patiënten/cliënten onnodig risico lopen.  Toch gaat er weleens iets mis. Onbewust of onbedoeld…

Bij onveilige zorg denken we in de dagelijkse praktijk al gauw aan incidenten of risicovolle situaties. Maar voor patiënten/cliënten doen zich veel meer situaties voor die onveilig kunnen zijn. Gebrekkige communicatie, onheuse bejegening of een slechte sfeer; allemaal factoren die een onveilig gevoel kunnen oproepen.

Actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk verbeteren, zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Maar hoe geef je patiënten en cliënten een stem?

Read More

Wat is het doel van een kwaliteitsmanagement systeem?

Posted by Bianca Beentjes on 10 januari 2019

Een kwaliteitsmanagement systeem kan deel uit maken van het algehele managementsysteem van een zorginstelling. Het heeft als hoogste doel de patiëntveiligheid - en daarmee de kwaliteit en de veiligheid - van de zorg te verbeteren. Veel organisaties kiezen er voor om de indicatoren van veilige zorg digitaal te verwerken, zodat deze gemonitord kunnen worden.

Voordat organisaties overgaan tot aanschaf van een digitaal kwaliteitsmanagement systeem dienen organisaties zich vooraf af te vragen welk doel de organisatie wil behalen met een digitaal veiligheidsmanagement systeem. Deze blog beschrijft een aantal mogelijke doelen. 

Read More

Rol van patiënten/cliënten en naasten in verbeteren van zorg

Posted by Bianca Beentjes on 20 november 2018

Actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk verbeteren, zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Deze blog beschrijft hoe je dit als zorginstelling faciliteert.

Read More

Kwaliteitsmanagement systeem, nut of noodzaak?

Posted by Bianca Beentjes on 23 oktober 2018

Wat verstaan we onder een kwaliteitsmanagement systeem?

Kwaliteitsmanagement systeem, nut of noodzaak? Om hier een antwoord op te kunnen geven is het verstandig om eerst vast te stellen wat we precies bedoelen met een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem maakt deel uit van het algehele managementsysteem van een zorginstelling en heeft als doel de patiëntveiligheid - en daarmee de kwaliteit - van de zorg te verbeteren. Uiteindelijk moet hierdoor het aantal vermijdbare fouten in de zorg zoveel mogelijk worden verminderd en zo mogelijk tot nul worden gereduceerd.

Read More

Wat is het verband tussen Informed Consent en patiënten/cliënten participatie?

Posted by Bianca Beentjes on 25 september 2018

 Deze blog beschrijft wat patiëntenparticipatie inhoud en laat zien dat informed consent een belangrijke vorm is van patiëntenparticipatie. 

Read More

Topics: Incident Management, Patiëntenparticipatie, Informed consent, Patiëntgerichte zorg, Participatieladder, Incidenten melden, Communicatie

Goede zorgverlener zijn en blijven

Posted by Bianca Beentjes on 5 juni 2018

De organisatiecultuur bepaalt het gedrag van medisch specialisten. Andersom is ook waar. De manier waarop artsen omgaan met kwaliteit en veiligheid, elkaar aanspreken op gedrag en incidenten melden, bepaalt voor een groot deel de cultuur van de zorginstelling. Dit komt door de positie en voorbeeldfunctie van een medisch specialist binnen een zorginstelling.

Deze blog beschrijft de oorzaken en gevolgen van het disfunctioneren van medisch specialisten en hoe een open cultuur de kans op disfunctioneren vermindert.

Read More

Topics: Cultuur

Zorgverleners als second victim na een medisch incident

Posted by Bianca Beentjes on 15 mei 2018

Of het nu gaat om slecht-nieuwsgesprekken of patiënten die achteruitgaan en komen te overlijden, zorgverleners worden in hun werk regelmatig geconfronteerd met emoties van patiënten en familie of naasten. Ze hebben veel ervaring met emoties en zijn gewend ermee om te gaan. Maar niet als het gaat om emoties die ontstaan nadat de zorgverlener zelf een fout heeft gemaakt. Zorgverleners ervaren dan gevoelens van angst, onzekerheid, schaamte en zelfs eenzaamheid. Natuurlijk zijn patiënten na een medisch incident first victims, maar ook de betrokken zorgverleners zijn slachtoffers, zogenaamde second vicitims.

Deze blog beschrijft welke acties genomen kunnen worden om zorgverleners die betrokken zijn geweest bij een incident beter te ondersteunen. Belangrijk hierbij is het creëren van een veiligheidscultuur, waarin openlijk gepraat kan worden over incidenten. 

Read More

Topics: Cultuur, Incident Management

Wat kan de luchtvaart ons leren over veiligheid in de zorg?

Posted by Bianca Beentjes on 3 april 2018

“Er zijn in de luchtvaart 6 vermijdbare doden op de 10 miljoen vluchten. Terwijl er in de gezondheidszorg 6 vermijdbare doden op de 10 duizend opnamen blijken te zijn.”

In de luchtvaart besteedt men al een aantal decennia naast de ‘harde kant’ ook aandacht aan de ‘zachte kant’ van veiligheid. Deze blog laat zien wat de gezondheidszorg van de luchtvaart kan leren op het gebied van veiligheid. 

Read More

Topics: Cultuur

Van schuldvraag naar lerende organisatie

Posted by Bianca Beentjes on 1 maart 2018

We weten het ondertussen allemaal; een incidentmelding is geen moment om verwijten te maken. Het is een leermoment voor de betrokken zorgverlener, maar ook voor de collega’s. De vraag is; hoe creëer je een open cultuur zonder “blaming and shaming”, zodat het niveau van veiligheid in uw zorginstelling verbetert? In deze blog leest u aan “welke knoppen u moet draaien” om bewustwording rondom veiligheid in uw team te creëren.

Read More

Topics: Communicatie, Cultuur

Veiligheidscultuur bepalend voor patiëntveiligheid

Posted by Bianca Beentjes on 6 februari 2018

Een proactieve veiligheidscultuur draagt bij aan patiëntveiligheid. Het is een cultuur waarin iedereen alert is op mogelijke risico’s en waar in een open sfeer, actief wordt gewerkt aan het veilig incidenten melden. Er heerst een klimaat waarin onveilige situaties in zorgprocessen laagdrempelig worden aangekaart.

De veiligheidsladder maakt inzichtelijk en aantoonbaar in welke mate een organisatie veilig werkt. Deze blog beschrijft hoe je als organisatie hoger kunt scoren op de veiligheidsladder en onderschrijft hierbij het belang van communicatie.

Read More

Topics: Cultuur, Communication

TPSC Blog

Blijf op de hoogte van het laastste nieuws op het gebied van kwaliteit en veligheid in de gezondheidszorg.

Meld je aan voor de TPSC e-mail update en ontvang iedere maand een e-mail met hierin de laatste TPSC blog posts. 

Meld je aan voor de TPSC e-mail update

TPSC's meest recente blog posts: