TPSC Blog
kenniscentrum  /  blogs  /  NL TPSC Blog

Kwaliteitsmanagement systeem, nut of noodzaak?

Posted by Bianca Beentjes on 23 oktober 2018

Wat verstaan we onder een kwaliteitsmanagement systeem?

Kwaliteitsmanagement systeem, nut of noodzaak? Om hier een antwoord op te kunnen geven is het verstandig om eerst vast te stellen wat we precies bedoelen met een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem maakt deel uit van het algehele managementsysteem van een zorginstelling en heeft als doel de patiëntveiligheid - en daarmee de kwaliteit - van de zorg te verbeteren. Uiteindelijk moet hierdoor het aantal vermijdbare fouten in de zorg zoveel mogelijk worden verminderd en zo mogelijk tot nul worden gereduceerd.

Read More

Wat is het verband tussen Informed Consent en patiënten/cliënten participatie?

Posted by Bianca Beentjes on 25 september 2018

 Deze blog beschrijft wat patiëntenparticipatie inhoud en laat zien dat informed consent een belangrijke vorm is van patiëntenparticipatie. 

Read More

Topics: Incident Management, Patiëntenparticipatie, Informed consent, Patiëntgerichte zorg, Participatieladder, Incidenten melden, Communicatie

Goede zorgverlener zijn en blijven

Posted by Bianca Beentjes on 5 juni 2018

De organisatiecultuur bepaalt het gedrag van medisch specialisten. Andersom is ook waar. De manier waarop artsen omgaan met kwaliteit en veiligheid, elkaar aanspreken op gedrag en incidenten melden, bepaalt voor een groot deel de cultuur van de zorginstelling. Dit komt door de positie en voorbeeldfunctie van een medisch specialist binnen een zorginstelling.

Deze blog beschrijft de oorzaken en gevolgen van het disfunctioneren van medisch specialisten en hoe een open cultuur de kans op disfunctioneren vermindert.

Read More

Topics: Cultuur

Zorgverleners als second victim na een medisch incident

Posted by Bianca Beentjes on 15 mei 2018

Of het nu gaat om slecht-nieuwsgesprekken of patiënten die achteruitgaan en komen te overlijden, zorgverleners worden in hun werk regelmatig geconfronteerd met emoties van patiënten en familie of naasten. Ze hebben veel ervaring met emoties en zijn gewend ermee om te gaan. Maar niet als het gaat om emoties die ontstaan nadat de zorgverlener zelf een fout heeft gemaakt. Zorgverleners ervaren dan gevoelens van angst, onzekerheid, schaamte en zelfs eenzaamheid. Natuurlijk zijn patiënten na een medisch incident first victims, maar ook de betrokken zorgverleners zijn slachtoffers, zogenaamde second vicitims.

Deze blog beschrijft welke acties genomen kunnen worden om zorgverleners die betrokken zijn geweest bij een incident beter te ondersteunen. Belangrijk hierbij is het creëren van een veiligheidscultuur, waarin openlijk gepraat kan worden over incidenten. 

Read More

Topics: Cultuur, Incident Management

Wat kan de luchtvaart ons leren over veiligheid in de zorg?

Posted by Bianca Beentjes on 3 april 2018

“Er zijn in de luchtvaart 6 vermijdbare doden op de 10 miljoen vluchten. Terwijl er in de gezondheidszorg 6 vermijdbare doden op de 10 duizend opnamen blijken te zijn.”

In de luchtvaart besteedt men al een aantal decennia naast de ‘harde kant’ ook aandacht aan de ‘zachte kant’ van veiligheid. Deze blog laat zien wat de gezondheidszorg van de luchtvaart kan leren op het gebied van veiligheid. 

Read More

Topics: Cultuur

Van schuldvraag naar lerende organisatie

Posted by Bianca Beentjes on 1 maart 2018

We weten het ondertussen allemaal; een incidentmelding is geen moment om verwijten te maken. Het is een leermoment voor de betrokken zorgverlener, maar ook voor de collega’s. De vraag is; hoe creëer je een open cultuur zonder “blaming and shaming”, zodat het niveau van veiligheid in uw zorginstelling verbetert? In deze blog leest u aan “welke knoppen u moet draaien” om bewustwording rondom veiligheid in uw team te creëren.

Read More

Topics: Communicatie, Cultuur

Veiligheidscultuur bepalend voor patiëntveiligheid

Posted by Bianca Beentjes on 6 februari 2018

Een proactieve veiligheidscultuur draagt bij aan patiëntveiligheid. Het is een cultuur waarin iedereen alert is op mogelijke risico’s en waar in een open sfeer, actief wordt gewerkt aan het veilig incidenten melden. Er heerst een klimaat waarin onveilige situaties in zorgprocessen laagdrempelig worden aangekaart.

De veiligheidsladder maakt inzichtelijk en aantoonbaar in welke mate een organisatie veilig werkt. Deze blog beschrijft hoe je als organisatie hoger kunt scoren op de veiligheidsladder en onderschrijft hierbij het belang van communicatie.

Read More

Topics: Cultuur, Communication

Samenwerking en benchmarking op de Nederlandse Antillen

Posted by Bianca Beentjes on 12 december 2017

Deze zomer is The Patient Safety Company naar de Nederlanse Antillen gevlogen om de Healthcare Conference HCCA op Aruba bij te wonen. Tijdens de conferentie werd één ding al snel duidelijk: Zorgorganisatie op de eilanden van Caribisch Nederland hebben te kampen met een aantal serieuze uitdagingen. In de eerste blog worden de uitdagingen van de zorgorganisaties op Caribisch Nederland uitgebreid besproken.

Eén van deze uitdagingen is het gebrek aan data op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In de tweede blog hebben we laten zien hoe twee ziekenhuizen van Aruba en Bonaire dit hebben opgelost door het automatiseren van processen.

Deze blog laat zien hoe het ziekenhuis van Bonaire, Fundashon Mariadal, dient als een voorbeeld voor veel zorgorganisaties op de Nederlandse Antillen. Doordat het ziekenhuis deze rol heeft aangenomen is iets unieks ontslaan: De zorgorganisaties in Caribisch Nederland hebben zich verenigd in één ‘Dutch Caribbean Health information System’.

Read More

Geautomatiseerde zorgprocessen op Caribisch Nederland

Posted by Bianca Beentjes on 2 november 2017

Afgelopen zomer is The Patient Safety Company naar de Nederlanse Antillen gevlogen om de Healthcare Conference HCCA op Aruba te kunnen bijwonen. Tijdens de conferentie werd één ding al snel duidelijk: Zorgorganisatie op de eilanden van Caribisch Nederland hebben te kampen met een aantal serieuze uitdagingen. In onze vorige blog kun je meer lezen over deze uitdagingen. 

Eén van deze uitdagingen is het gebrek aan data op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zorgorganisaties beschikken niet over een degelijk Kwaliteitsmanagement Systeem. Door gebrek aan data kan men geen trendanalyses uitvoeren en heeft men geen goed beeld van de huidige situatie en wat nodig is om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Deze blog beschrijft hoe de gezondheidszorg – met de hulp van TPSC – deze uitdaging aanvliegt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Read More

Niet alles is wat het lijkt in het Nederlandse paradijs

Posted by Bianca Beentjes on 12 oktober 2017

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg continu te kunnen verbeteren, is de gezondheidszorg voortdurend in beweging. Nieuwe concepten worden aan het licht gebracht en onderzocht.

Afgelopen zomer was The Patient Safety Company aanwezig op de Healthcare Conference in Aruba (HCCA) om een beter beeld te krijgen van de gezondheidszorg op de Nederlandse Antillen. Gedurende de conferentie werd één ding ernstig duidelijk: Niet alles is rozengeur en maneschijn in Caribisch Nederland.

In deze blog lees je over de uitdagingen waar zorginstellingen in Caribisch Nederland op dit moment mee te maken hebben.

Read More

Topics: Quality issues

TPSC Blog

Blijf op de hoogte van het laastste nieuws op het gebied van kwaliteit en veligheid in de gezondheidszorg.

Meld je aan voor de TPSC e-mail update en ontvang iedere maand een e-mail met hierin de laatste TPSC blog posts. 

Meld je aan voor de TPSC e-mail update

TPSC's meest recente blog posts: